Openbit byter system och inga nya tjänster startas som inkommer efter Måndag 2020-05-11 kl 13.00

Openbit byter system och inga nya tjänster startas som inkommer efter Måndag 2020-05-11 kl 13.00
Inga nya tjänster startas under kommande dagar i vecka 20. Befintliga tjänster rullar vidare i gamla systemet. Felsökning kan göras som tidigare.
2020-05-18 – 2020-05-19 kommer migrering att ske och tjänster kommer att hanteras av Openbits Flow.
2020-05-20 Beställningar kan startas.

Kontakta oss