Om Fastbit

Fastbit AB bildades hösten 2001 och har sedan dess levererat bredbandstjänster i många olika varianter, bland annat genom radiokommunikation och via kopparnät. Idag är det dock i stort sett endast i fibernät leverans av bredbandstjänster sker. Huvudkontoret i Skara har 7 tillsvidareanställningar samt 2 visstidsanställningar (2019). Anställningarna innefattar Kundtjänst, Försäljning, Leveranskoordinering, Marknad, Produktutveckling samt VD. Support för Fastbits tjänster är Göliska samt Datakompisen.

Fastbit ägs av Lidköpings Kommun, Skara Energi AB och VänerEnergi AB. För nätägarna bedriver Fastbit försäljning och marknadsföring av fiberanslutningar och tjänster. Fastbit äger varumärket Openbit, vilket är namnet för det Öppna Stadsnätet. I Openbit finns ett flertal tjänsteleverantörer som bedriver försäljning av bredbandstjänster på lika villkor. Fastbit är det lokala alternativet av tjänsteleverantörer i Openbit.

 

Styrelsen i Fastbit 2019-2023

Göran Kjörk - Ordförande

Björn Nilsson - Ledamot

Patrik Grönlund - Ledamot

Martin Torildsson - Ledamot

Kenneth Svensson - Ledamot

Irena Rodic - Suppleant

Pähr Nyström - Suppleant

Bengt Ericsson - Suppleant

Björn Salgren - Suppleant

Thomas Kling - Suppleant

Mathias Törnblom - Suppleant

 

Kontakta oss