Driftavbrott 2020-05-25 kl 01:00– 03:00 i Töreboda

Aviserar om att Vänerenergi har planerat underhållsarbete av elektronik i Töreboda som medför avbrott i fibernätet, bredband, TV och IPtelefoni påverkas av avbrottet.

2020-05-25 kl 01:00– 03:00
Vi strävar efter att avbrottet skall bli så kort som möjligt, men avbrottet kan vara under hela den aviserade tiden

Kontakta oss