2020-05-18: Störningar kan uppkomma under dagen i samband med systemarbete i Openbit-nätet

2020-05-18: Störningar kan uppkomma under dagen i samband med systemarbete i Openbit-nätet. Vid problem skall kunds utrustning startas om.

Kontakta oss